Historia bylejakości warsztatowej Piotra Napierały

Doktor Piotr Napierała postawił sobie ambitne zadanie odmitologizowania naszej historii. Wydana ostatnio książka Historia Polski bez mitów jest sążnistym tomem studiów, który w założeniu autora miał „oddzielać grube warstwy mitów” od „istoty” wydarzeń historycznych. Okazuje się jednak, że nie ma odpowiedniego słowa, które określiłyby poziom merytoryczny i edytorski oddanej do rąk czytelników pozycji. Powiedzieć o…